Golf & Spa Kunětická hora
Dříteč 155
533 05
602 701 178
464 622 291
 Obsah

GDPR

Tímto uděluji společnosti Sportklinik s.r.o zastoupené MUDr. Jiřím Neumannem, Horova 36, Hradec Králové, IČ 27472736

svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, druhé jméno, e-mailová adresa, telefon

za účelem: poskytnutí jednotné identity pro online prostředí společnosti Jeden měsíc běžce. Centrální registrace identifikačních osobních údajů umožňuje využití všech služeb a výhod, které nabízí online prostředí společnosti pod jednotnými přihlašovacími údaji.

Souhlas je udělen po dobu deseti let.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat elektronicky na adrese adam.jelinek@sportklinik.cz nebo písemně na adrese společnosti Sportklinik s.r.o.. Souhlas je možné odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem vám jako správce osobních údajů – Sportklinik s.r.o. , Horova 36, Hradec Králové, poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Účel zpracování:

Online – komunikace, 

Oprávnění ke zpracování:

Zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil(a).

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Soukromé kontaktní údaje a identifikační údaje.

Doba zpracování a archivace:

10 let

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

 Na základě zadání do registračního formuláře, doplněním profilu v rámci aplikace nebo prostřednictvím aplikací třetích stran (např. Facebook, apod.), které nám osobní údaje poskytnou na základě Vašeho svolení a v rozsahu dle Vašich pokynů.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

Pro výše uvedený důvod se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodních společností.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování. Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.
  • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
  • Výmaz osobních údajů v případě, zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
  • Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
  • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.
  • Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.
  • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností Sportklinik s.r.o. ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky na adrese:

adam.jelinek@sportklinik.cz

Telefonicky na tel. čísle:

777851405

Písemně na adrese:

Sportklinik s.r.o
Provozovna Dříteč 155
53305 Dříteč

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost Sportklinik s.r.o požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Sportklinik s.r.o, adam.jelinek@sportklinik.cz

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Sportklinik s.r.o nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

 

 

 Zeptejte se nás

Zeptejte se nás

Probio sport banner
 Last-minute nabídka

Last-minute nabídka

V současné chvíli nenabízíme žádné Last minute nabídky.

 

 Novinky

Novinky

19. 5. 2020

Do svých řad přijmeme fyzioterapeuta/tku, v případě zájmu o více info a CV zasílejte na adam.jelinek@sportklinik.cz. Pracovní doba, podmínky vše na dohodě.

25. 7. 2019

SPORT PROBIO Revoluční sportovní probiotika vyráběná přímo na míru! Na základě molekulární biologické analýzy vyrobíme Vaše individuální probiotika. Více informací v ordinaci MUDr. Jiřího Neumanna


Odběr novinek emailem

 Facebook komentáře