Golf & Spa Kunětická hora
Dříteč 155
533 05
602 701 178
464 622 291
 Obsah

Sportovní lékař

Každý sportovec patřící do nějakého oddílu by měl, již od mládežnických kategorií, absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku, kterou provádí sportovní lékař.

Sporotovní

Každá sportovní činnost má různou náročnost podle svého charakteru, objemu a intenzity a může podle okolností, závislých na jedinci (na př. tělesný a duševní stav) i na zevním prostředí (na př. teplota a vlhkost ovzduší, ekologická situace) působit ze zdravotního hlediska příznivě nebo nepříznivě. Riziko poškození organizmu nevhodnou zátěží je zvláště vysoké u mládeže, ale nevyhýbá se ani dospělým rekreačním a výkonnostním sportovcům. Tato skutečnost je podpořena zákonem o povinnosti sportovce absolvovat preventivní sportovní prohlídku (viz níže).

Prohlídka obsahuje

  • anamnézu (předchorobí)
  • základní vyšetření pohybového aparátu
  • antropomotorické vyšetření (tělesná výška, hmotnost)
  • měření množství tuku v těle (tukové řasy)
  • klinické vyšetření (tlak, srdeční frekvence)
  • klidové EKG

Ergolog

Při vyšetření se používá SEIVA Ergolog splňující náročné požadavky na zátěžové vyšetření EKG. Jeho hlavní předností je plná automatizace celého průběhu vyšetření (tzn. automatické nastavení zátěží, záznam EKG a krevního tlaku, sledování mezních stavů). Souhrná zpráva z vyšetření obsahuje: Body Mass Index, celková práce, maximální zátěž, maximální TF, TFmax x TKsys a metabolický ekvivalent.

Jako volitelné a doporučované součásti sportovní prohlídky, které slouží ke komplexnímu vyšetření sportovce vřele doporučujeme absolvovat ještě tyto doplňková vyšetření:
Nabízíme také

Proplácení prohlídek

Preventivní zdravotní prohlídky jsou některými zdravotními pojišťovnami kompletně nebo částečně propláceny. Informujte se u své zdravotní pojišťovny.

Legislativa

Z výnosu Ministerstva zdravotnictví ČR č. 28/1989:

§10a/odst.1: “Preventivní lékařské prohlídce jsou povinni se podrobit: a) účastnící všech forem povinné tělesné výchovy”

§10a/odst.2: “Účastníci tělovýchovných a sportovních akcí jsou povinni prokázat svou zdravotní způsobilost předložením lékařského posudku.”

§10b: “Organizátoři, rozhodčí, trenéři, cvičitelé, instruktoři a ostatní pracovníci při zabezpečování účasti na tělovýchovné a sportovní akci jsou povinni kontrolovat, zda sportovci zúčastňující se tělovýchovných a sportovních akcí mají posudek o zdravotní způsobilosti.”

Platnost této a dalších vyhlášek potvrdil právní odbor Ministerstva zdravotnictví ČR 28.11.2002. 

Share Button
Doporučujeme: Kola KTM - prvotřídní jízdní kola na silnici i do terénu.
 Zeptejte se nás

Zeptejte se nás