Golf & Spa Kunětická hora
Dříteč 155
533 05
602 701 178
464 622 291
 Obsah

Závodní zdravotní péče

Závodní zdravotní péčeNaše klinika Vám dodá na míru šitou závodní zdravotní péči.

Vstupní prohlídka

Vstupní prohlídka má mimořádný význam. Provádí se u osob ucházejících se o zaměstnání před uzavřením pracovního poměru, ale i před převedením na jinou práci nebo práci prováděnou za jiných podmínek u stejného zaměstnavatele. Správné zařazení osob na konkrétní práci do konkrétního pracovního prostředí sníží možnost zhoršování jejich zdravotního stavu nebo možné poškození zdraví jiných osob.

Periodické prohlídky

Periodické prohlídky se provádějí 1) u pracovníků vykonávajících podle rozhodnutí Orgánu ochrany veřejného zdraví rizikové práce tj. práce zařazené v kategorii 2R, 3 nebo 4, dále 2) u pracujících, jejichž činnost může ohrozit zdraví spolupracovníků nebo obyvatelstva (řidič z povolání, pracovníci železnic, letci, obsluha stavebních strojů, obsluha transportního zařízení, vysokého napětí atd., pracovníci školských zařízení a sociálního zabezpečení) a 3) u pracovníků, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost (pracovníci podzemních pracovišť, důlní záchranáři, hasiči z povolání, pracující ve výškách, potápěči, aj.). Intervaly těchto pravidelných prohlídek jsou stanoveny buď obecně závaznými předpisy nebo, v případě výkonu rizikových prací, na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví. Účelem je včasné zjištění ztráty zdravotní způsobilosti k práci, omezení vystavení rizikovým faktorům a tudíž ochrana zdraví.

Následné prohlídky

Následné prohlídky se provádí u pracovníků po pracovním vystavení škodlivinám s dlouhodobou latencí účinku, kdy je reálný předpoklad, že se zdravotní důsledky mohou manifestovat až řadu let po ukončení práce. Tyto prohlídky jsou stanoveny rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 18/1997 Sb.)

  • Lékařské prohlídky pro firmy a podniky
  • Jednání se zdravotnickými úřady a institucemi
  • Zajistíme školení bezpečnosti práce a lékařská školení zaměstnancům
  • Prohlídka lékaře ve firmě
Share Button
Vyzkoušejte: Prvotřídní přívěsy za auto v nejlepší možné kvalitě.
 Zeptejte se nás

Zeptejte se nás

Probio sport banner