Léčba bolesti a zánětu kloubů

Orthokine je nová revoluční a velmi účinná metoda léčby bolesti a zánětu kloubů pomocí speciálně upravené krve, kterou lékaři píchají do postiženého kloubu.
Tuto metodu poskytujeme společně s pracovištěm v Ostravě jako jediní v České republice.

Během procesu kultivace se v krvi, díky speciálnímu obsahu zkumavek, zvýší množství protizánětlivých látek až 140krát oproti normě. Také se zvýší množství růstových tkáňových faktorů, které pak následně napomáhají tkáňové regeneraci a útlumu zánětlivé reakce v kloubu (artritidy).

Účinnost léčby Orthokine dokládají klinické studie a velké množství úspěšně ošetřených pacientů (např. v Německu a na Slovensku), které metoda Orthokinezbavila nebo výrazně zmírnila bolestí a umožnila jim opět aktivní a spokojený život.

Základní indikací metody Orthokine je artritida při artróze I. až III. stupně u velkých kloubů. Metodu lze také použít po jednoduchých a rekonstrukčních artroskopických operačních výkonech velkých kloubů. Orthokine byla původně vyvinuta k léčbě velkých kloubů (kolena, kyčle, ramena). Nyní se ale užívá i pro léčbu menších kloubů. Ukázalo se také, že příznivý protizánětlivý účinek Orthokinu má velmi pozitivní vliv i na léčbu bolestí úponových šlach (např. tenisový loket), chronických bolestí Achillovy šlachy, některých typů bolestí zad ad.

Metoda Orthokine je založená na odběru vlastní krve. Sérum získané z této krve se pak po speciální úpravě aplikuje pomocí injekce přímo do nemocného kloubu. Jedná se o zcela běžný ambulantní zákrok, u kterého není nutná aplikace žádných anestetik.

Odběr krve trvá asi 10 min a provádí se ráno. Příprava séra probíhá přes den bez nutnosti přítomnosti pacienta a aplikace injekce do kloubu je možná již ten samý den odpoledne. Pacientův den není pak nijak zásadně narušen, měl by se pouze vyhnout vysoké fyzické zátěží a některým dalším činnostem jako je sauna nebo solárium. Bolestivost následné aplikace je srovnatelná s aplikací obstřiku do kloubu a je zpravidla dobře snášena. Po aplikaci je v kloubu chvíli cítit nepatrný tlak. Celá léčba obsahuje 6 aplikací do ošetřovaného kloubu s odstupem cca 5 dnů mezi jednotlivými aplikacemi.


Originální metoda ORTHOKIN není dostupná v běžných ortopedických praxích a mohou ji poskytovat pouze centra s licencí! V současné době jsou tato pracoviště pouze u nás a v Ostravě.
Požadujte doložit licenci na aplikaci Orthokinu! Jen tak získáte jistotu, že Vám nebude aplikována jiná, zdaleka ne tak efektivní, krevní léčebná metoda bolesti kloubů!