Co je Fyzioterapie?

Fyzioterapie je medicínský obor zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších terapeutických prostředků cíleně ovlivňuje funkce i ostatních tělesných systémů včetně funkcí psychických.

Fyzioterapie zahrnuje vzájemnou a komplexní práci fyzioterapeuta s ostatním zdravotnickými profesemi. Na našem pracovišti klademe důraz na individuální přístup ke klientům a na vzájemné spolupráci s jejich rodinami, trenéry a pečovateli.

Naši fyzioterapeuti jsou vysokoškolsky vzdělaní odborníci zapojení do systému celoživotního vzdělávání a se zkušenostmi z profesionálních sportovních organizací. 

Jak to funguje u nás?

U nás se v prvé řadě snažíme provést důkladné vyšetření pohybového aparátu klienta a zjistit informace o jeho obtížích, a to včetně možné konzultace se sportovním lékařem a provedením dalších nezbytných vyšetření. Naším cílem je co nejdříve vyhledat příčinu vzniku obtíží a následně ji co nejrychleji a nejefektivněji odstranit. K odstranění potíží kromě našich rukou používáme i škálu nejmodernějších léčebných přístrojů z oblasti fyzikální terapie (vysokofrekvenční laser, rázová vlna, magnetoterapie,…) Současně Vás naučíme, jak se s danou problematikou cvičit a manipulovat, aby Vás již pokud možno neobtěžovala.