BOLESTI ACHILLOVY ŠLACHY II.

Jak již bylo řečeno, bolesti Achillovy šlachy se vykytují nejčastěji u sportovců, zejména při opakovaných výskocích a dopadech a také u běžců. Ve většině případů je zvolena terapie konzervativní, jejíž úspěšnost je závislá především na správné indikaci a také na vhodně zvoleném terapeutickém postupu.  

 Léčba je v první fázi zaměřena na vyloučení sportovní zátěže a řešení bolesti, eventuelně zánětu. Využíváno je ledování dané oblasti, uvolnění měkkých tkání v oblasti bolestivé šlachy a v oblasti nohy (chodidla) a lýtka, včetně šetrných kloubních mobilizací. Jako součást léčby jsou doporučovány metody fyzikální terapie, zejména aplikace ultrazvuku a laseru, pro jejich analgetické, myorelaxační a antiedematózní účinky.

 Nejpoužívanější metodou při léčbě achillodynií se osvědčila terapie dle Alfredsona založená na excentrickém zatěžování Achillovy šlachy (viz obr. 1). Dle místa postižení šlachy se odlišuje i způsob provádění tohoto cvičení. V případě poškození střední části je cvik prováděn v plném rozsahu pohybu, při poškození úponové části v rozsahu omezeném – do středního postavení hlezna (90-ti stupňů). 

A
B
C

Obr. 1: Excentrické cvičení: A – výchozí pozice, B – excentrická fáze, C – návrat do výchozí pozice pomocí druhé nohy (Papa, J. A., 2012)

Jako velmi účinná se prokázala kombinace excentrických a protahovacích cvičení (viz obr. 1 a 2) hned od začátku léčby. V průběhu terapie zařazujeme také zejména prvky senzomotorické stimulace pro zlepšení propriocepce (vnímání) a koaktivace (souhry) svalů dolní končetiny v centrovaném postavení kloubů dolní končetiny. 

Obr. 2: Protahování lýtkového svalu: A – m.gastrocnemius, B – m. soleus (staženo z: http://www.runningwithhaynes.com/2013/06/27/achilles-tendonitis/)

 V rámci komplexní terapie komplexní terapie zařazujeme kinesiotaping. V případě achilodynií je využívam k redukci otoku a bolesti. Nejčastěji aplikace šlachové korekce Achillovy šlachy spolu s inhibičním tapem n m.triceps surae pro snížení jeho napětí. (viz obr. 3).

 Obr.3 Kinesiotaping (zdroj KOBROVÁ, J., VÁLKA, R. , 2012.)

Někteří lékaři využívají ať už v akutním či chronickém stádiu obtíží injekční aplikaci kortikosteroidů. Pozitivní efekt této terapie však přetrvává pouze několik dní, maximálně týdnů a dochází k návratu obtíží ve stejné intenzitě. V posledních letech se spíše mluví o degenerativním charakteru chronických obtíží a tak je protizánětlivá léčba nepříliš efektivní.

Krátkodobý efekt terapie s návratem obtíží může být očekáván v případech, kdy je terapie zaměřena pouze na příznaky – bolest a otok. V případě bolestí Achillovy šlachy je důležité zaměřit se na příčiny vzniku obtíží, které se často skrývají v tzv. funkčních poruchách pohybového aparátu. Až terapií těchto individuálních funkčních poruch lze očekávat dlouhodobý pozitivní efekt terapie. 

Mgr. Ivana Sahánková  (Sportklinik, fyzioterapeut České atletické reprezentace) 

  • KOBROVÁ, J., VÁLKA, R. Terapeutické využití kinesio tapu. Praha: Grada, 2012. ISBN: 978 – 80 – 247 – 4294 – 6
  • KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vydání. Praha: Galén, 2010. 714 s. ISBN 978-80-7262-657-1
  •  O´NEIL, S., WATSON, P. J., BARRY, S. Why are eccentric exercise effective for Achilles tendihopathy? The International Journal of Sports Therapy. 2015, roč. 10, č. 4, p. 552 – 562
  • PAPA, J. A. Conservative management of Achilles tendinopathy: a case report. Journal of the Canadian Chiropractit Association. 2012, roč. 56, č. 3, s. 216-224
  •  REES, J. D., LICHTWARK, G. A., WOLMAN, R. L., WILSON, A. M. The Mechanism for efficacy of eccentric loading in Achilles tendon injury; an in vivo study in humans. Rheumatology. 2008, roč. 47, č. 10, s. 1493-1497
  • van der PLAS, A. et al. A 5-year follow-up study of Alfredson’s heel-drop exercise programme in chronic midportion Achilles tendinopathy. British Journal of Sports and Medicine. 2012, roč. 46, č. 3, s. 214-118