HALLUX VALGUS 1.ČÁST – CHARAKTERISTIKA ONEMOCNĚNÍ

Definice

Hallux valgus (HV) (viz obr. 1) je komplexní progresivní deformita, která se projevuje boční deviací palce nohy a vnitřní deviací 1. metatarzu (nártní kost) (viz obr. 2). Je to úhlová odchylka proximálního článku I. prstu od I. metatarzu (nártní kost) nad 15°. Úhel mezi jednotlivými metatarzy by pak neměl překročit 8-12°. Na úrovni I. MP (metatarzophalangeálního) kloubu vzniká kostochrupavčitá prominence, tzv. bunion, často kombinovaná s otokem měkkých tkání. Hallux valgus je nejčastější deformita nohy u osob s revmatoidní artritidou, často se vyskytuje oboustranně a dochází až k subluxac (neúplnému vykloubení) i I.MP kloubu palce.

Obr. 1.  Hallux valgus (staženo z: http://www.fusschirurgie.at/stoffella/en/hallux-valgus/information.php)

Obr. 2. Anatomický popis (staženo z: http://www.healthyhippie.net/hallux-valgus-bunions-causes-symptoms-treatment/)

Příčiny vzniku

Etiologie HV je multifaktoriální. Primární a nejdůležitější zevní příčinou bývá nevhodná, těsně přiléhající obuv s úzkou špičkou. Jak prokázaly mnohé studie, hallux valgus se proto výhradně vyskytuje ve společnosti, kde se nosí boty. Mezi vnitřní faktory často patří plochonoží, které má vliv na tvorbu otlaku, stejně jako hyperpronace zadonoží (zvýšená rotace patní kosti), kdy je přítomná významná valgozita patní kosti. S tím souvisí také zkrácení Achillovy šlachy, zánět nebo ruptura šlachy m. tibialis posterior a spasmus peroneálních svalů. Metatarsus primus varus, který je charakterizován zvýšením úhlu mezi I. a II. metatarzem, je také často spojován s výskytem HV. Dalšími vnitřními příčinami jsou: svalové dysbalance mezi abduktorovou a adduktorovou skupinou svalů, kontraktury Achillovy šlachy, hypermobilita (zvýšená kloubní pohyblivost) skloubení I.metatarzu a os cuneiforme mediale (vnitřní klínová kost) s pozdějším výskytem artrózy či neuromuskulární onemocnění (např. DMO, CMP). U 60% pacientů s hallux valgus hraje významnou roli i dědičnost. Vyskytuje se také v závislosti na povolání. 10x častější výskyt halux valgus je také evidován u žen než u mužů, a to ve 4-6 dekádě života.

Diagnostika

Na první pohled se zdá, že diagnostika je jednoduchá. V časném stádiu však může dojít k záměně příznaků hallux valgus s dnavou artritidou či infekcí. Pacienti přicházejí s akutní bolestí, horkostí, zarudnutím a otokem I.MP kloubu. Nezbytné je vyšetření krve a moči, aby se vyloučil výskyt revmatoidní artritidy, diabetu, cévních onemocnění či dny. Z rentgenového snímku se určuje hallux valgus úhel, který ukazuje závažnost deformity a je nejpřesnějším ukazatelem v případě rozhodování o chirurgickém zákroku.  

Mechanizmus vzniku hallux valgus

Vlivem např. úzké špičky boty působí na nohu derformační síly, které způsobují vychýlení hlavičky 1. metatarzu mediálně (vnitřně) a proximálního článku palce laterálně (bočně). Dochází k protažení m. abductor hallucis (odtahovač palce), lig. collaterale mediale (vnitřní postranní vaz) a oslabení kloubního pouzdra na mediální straně, které tlačí place do valgózní pozice. Tím je šlacha abduktoru palce tažena plantárním směrem (směrem do plosky nohy) a z abduktoru (odtahovače) se stává flexor (ohybač), což způsobuje pronaci (rotaci) palce. Tření a dráždění prominujícího I. MP skloubení v nevhodné obuvi dochází k chronickému zánětu přilehlé burzy. Jak deformita progreduje, mění se osa tahu dalších svalů (m. adduktor hallucis, flexor hallucis brevis, extenzor hallucis longus, abduktor hallucis) a hrozí tak zánět šlach příslušných svalů. Zkrácení šlachy extenzoru palce navíc způsobuje sunutí palce nad ostatními prsty, kde mohou následně vznikat deformity typu kladívkový prst apod. Nejzávažnějším stupněm deformity je vykloubení metatarzophalangového kloubu palce. 

Projevy

HV může vést k bolestivému pohybu v kloubu a k potížím s obuví. Pacienti si obvykle stěžují na tlak v oblasti vnitřní prominence na palci a vlivem zduření burzy se vytváří otlak. Nošení obuvi a celkově, najít vhodnou a pohodlnou obuv, která se přizpůsobí deformitě, je velký problém. Mnoho pacientů si také stěžuje na bolesti celého předonoží, jelikož dochází k jeho rozšíření, což je často výsledek laterálního zatížení plosky nohy při chůzi. K tomu dochází, aby se předešlo dráždění otlaku. I zde ale časem mohou vzniknout otlaky pod hlavičkami ostatních metatarzů, případně patologické zlomeniny 2. a 3. metatarzu. I.MP kloub hraje totiž významnou roli při zatěžování chodidla přenosem váhy člověka během stojné fáze kroku. Při hallux valgus deformitě se stává I.MP kloub méně stabilní, tudíž se přes něj přenáší méně sil, které  se posouvají laterálně na II. a III. MP klouby. Následkem této deformity může docházet k omezení balančních schopností, narušení stereotypů chůze a u starších pacientů i k pádům. 

Klinická stádia deformity (viz obr. 3)

 • Zánět
  • bolest, otok, zarudnutí, lokální zvýšení teploty
  • velmi malá deviace palce, ale velká prominence MP kloubu
 • Mírná deformita
  • proximální článek prstu začíná uhýbat laterálně do valgózního postavení
 • Středně těžká deformita
  • mediální vychýlení hlavičky I. metatarzu, napínání mediálních kloubních struktur a výrazné zkrácení laterálních struktur, ztráta kongruence MP kloubu
 • Vážná deformita
  • stočení palce do pronace, překrývání II.-III. prstu palcem
  • kontraktury měkkých tkání

Obr. 3. Klinická stádia (staženo z: http://www.huffingtonpost.com/neal-m-blitz/10-most-common-bunion-surgery-questions_b_6747892.html)

Mgr. Pavlína Habermannová (fyzioterapeut Sportklinik)

Referenční seznam

 • Bayar, B., Erel, S., Simsek, I. E., Sumer, E., Bayar, K. The effect s of taping and foot exercises on patients with hallux valgus. Journal of Medical Sciences. 2004, num. 3, vol. 41, pp. 403-409.
 • Bejarano, M., Clark, T., Harpst, A. Hallux Valgus – A Clinical Management Guideline. Texas State University. 2012
 • Hockebury, R. T. Forefoot Problems in Athletes. Medicine and Science in Sports and Exercise. 1999, num. 7, vol. 31, pp. 448-458.
 •  Joseph, T. N., Mroczek, K. J. Decision Making in the Treatment of Hallux Valgus. Bulletin of the NYU Hospital for Joint Diseaes. 2007, num. 65, vol. 1, pp. 19-23.
 • Robinson, A. H. N., Limbers, J. P. Modern Concepts in the Treatment of Hallux Valgus. The Journal of Bone and Joint Surgery. 2005, num. 87, pp. 1038-1045.
 • Sobel, E., Levitz, J. S. Hallux valgus: Assessment and conservative management and the role of faulty footwear. Podiatry Management. 2001, pp. 75-96.