SYNDROM ILIOTIBIÁLNÍHO TRAKTU 2.

DIAGNOSTIKA A ZPŮSOB LÉČBY

Jak již bylo řečeno, ITBS patří k nejčastějším běžeckým problémům pohybového aparátu.Z pohledu diagnostiky hraje první roli anamnéza, zde tedy zátěžová bolest na zevní straně kolenního kloubu. K diagnostice nejlépe slouží tzv. Nobleho test a řada dalších klinických testů za účelem vyloučit podobné patologie (tendinitida šlachy bicepsu či m. popliteus, natažení zevního postranního vazu, poškození zevního menisku či artróza). Popis těchto testů je nad rámec samotného článku.

Léčba ITBS je v první fázi zaměřena na vyloučení sportovní zátěže a řešení bolesti + zánětu. Na místě je ledování bolestivé oblasti, uvolňování měkkých tkání a kloubní mobilizace v oblasti pánve a dolní končetiny se vztahem k danému problému (manuálně, formy fyzikální terapie), případně protizánětlivá farmakoterapie (viz obr. 1). 

Po odeznění akutní fáze je vhodné pracovat na zlepšení aktivace stabilizačních svalů v oblasti pánve, kyčelního kloubu a kolenního kloubu (zejména m. gluteus medius, m. guadriceps femoris) (viz obr. 2, 3). Je vhodné i nadále pracovat na uvolnění ITB, k tomuto účelu nejlépe slouží různé formy válců a protahovací techniky zaměřené na ITB, m. tensor fasciae latae, m. gluteus maximus, aj. (viz obr. 4, 5). 

K dalším technikám sloužící k prevenci návratu ITBS patří i různé formy tejpování (viz obr. 6) 

Obr. 1: Uvolnění měkkých tkání se vztahem k ITBS 

Obr. 2., 3: Ukázka cviků k oslovení stabilizačních svalů  

Obr. 4.,5: Foam roller a protažení ITB

Obr. 6: Kinesiotejpování ITB

Mgr. Jakub Dudek (Sportklinik, fyzioterapeut České atletické reprezentace a HC Mountfield HK)  

 Referenční seznam: 

  • BRUKNER, P., KHAN, K. 2012. Clinical Sports Medicine. Fourth Edition. 2012. Sydney: McGraw-Hill Australia Pty Ltd, 2012, pp. 715-723. ISBN 9780070998131.
  • DAHAN, R. Rehabilitation of Muscle-tendon injuries to the hip, pelvis and groin areas. Sports Medicine and Arthroscopy Review. 1997, vol. 5, pp. 326‒333. 
  • DUBIN, J. Evidence based treatment for iliotibial band friction syndrome. Review of Literature. Biomechanics. 2005.                              
  • KIRK, K. L., KUKLO, T., KLEMME, W. Iliotibial Band Friction Syndrome. Orthopedics. 2000, vol. 23, no. 11, pp. 1209‒1215.