Sympozium sportovní medicíny 2023

Sympozium sportovní medicíny 2023


Letošní 11. ročník Sympozia sportovní medicíny se konal 30.3. – 1.4.2023

Programový ředitel MUDr. Jaroslav Větvička připravil pestrou skladbu přednášek.

Sympozium sportovní medicíny se zabývá nejen úzkou lékařskou problematikou, ale zasahuje i do příbuzných oblastí, které jsou nezbytné při zajišťovaní potřeb české sportovní reprezentace. Je určeno lékařům, fyzioterapeutům, masérům působících ve vrcholovém sportu, trenérům, organizátorům a dalším činovníkům z řad sportovních klubů a oddílů, a v neposlední řadě také studentům, sportovcům samotným i dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Přednášky probíhaly v jednom ze sálů Kongresového centra Golf & Spa Kunětická hora.

Programem konference byly:

• Sportovní ortopedie a traumatologie

• Sportovní výživa a pitný režim

• Léčebná rehabilitace při sportovních poraněních

• Fyzioterapie ve vrcholovém sportu

• Specifické aspekty sportovní výživy

• Kardiologická problematika ve vrcholovém sportu

• Fyziologie a patologie ve sportu

• Lékařské sportovní prohlídky

• Antidoping, rozbor zajímavých kasuistik

• Psychologie ve sportu

• Nové metody a postupy v praxi vrcholového sportu

• Biochemický monitoring ve vrcholovém sportu

Zahájení proběhlo ve čtvrtek ve 13 hodin, během dne se střídali přednášející podle předem stanoveného časového harmonogramu a celý kongres končil v sobotu po poledni. Pro oba večery byl připraven bohatý raut a řízená degustace nápojů. Během celého kongresu mohly firmy prezentovat svoje produkty a servisní zabezpečení sportovců, vystavovatele organizoval Ing. Adam Jelínek a MUDr. Jiří Neumann.

Mezi největší odborníky, kteří svoji přednáškou obohatili náš kongres můžeme označit např. prof. Jiřího Berana, , prof. Libora Vítka, MUDr. Jaroslava Pilného, MUDr. Jiřího Obenbergera či MUDr. Jiřího Dostála. Zavítal i pan prof. Pavel Kolář.