Praktický lékař

Diagnostická a léčebná péče v oboru všeobecné praktické lékařství

Preventivní prohlídky

Očkování dle platného očkovacího kalendáře a očkování na vyžádání

Vyšetření pro řidičský průkaz, zbrojní pas, potravinářský průkaz

Vyšetření EKG s popisem křivky

Vyšetření CRP ke určení závažnosti infekčních onemocnění přístrojem QuikRead®

Vyšetření glykémie ( hladiny cukru v krvi )

Vyšetření skrytého krvácení do zažívacího traktu ( preventivní program ZP )

Odběry krve pro laboratorní vyšetření PL a dalších odborných lékařů dle vyžádání

Dispenzarizace chronicky nemocných-diabetici, hypertonici,poruchy metabolismu tuků