Sportovní psychologie

Psychodiagnostika, poradenství a psychoterapie

Psychodiagnostika sportovce či týmu obzvláště při výběru kandidátů pro vrcholovou péči. Určení základního osobnostního profilu, struktury vlastností a povahových předpokladů sportovce či naopak nedostatků a rizikových faktorů vzhledem k určité sportovní disciplníně, sebeobrazu a jeho flexibility, podvědomé psychické bloky či obrany, dominace – submise a informace o temperamentu a eventuálních hraničních či patalogických rysech.

Psychodiagnostika chování sportovce předpokládaná frustrační tolerance, psychická odolnost a zvládání stresu, aspirační úroveň, reakce na úspěch a neúspěch, schopnost sebeovládání, sebevědomí, spolupráce a soupeřivost.

Diagnostika, poradenství a eventuální psychoterapie speciálních individuálních obtíží jejich analýza, determinace, možnosti pomoci, techniky odstraňování či jiná řešení, terapie hlubších problémů jako je nízké sebevědomí či komplexy méněcennosti apod.

Diagnostika a poradenství speciálních komunikačních a dalších sociálních obtíží mezi sportovcem a trenérem, mezi sportovcem a týmem, mezi sportovcem a jeho mimořádnou a často komplikovanou pozicí vůči „normálnímu“ okolí. Zvládání nepřátelství, agrese a závisti. Zvládání pocitů nadřazenosti a narcismu.

Optimalizace tréninkového procesu a výkonnosti sportovce

poradenství při práci s psychikou sportovce či psychologie týmu práce se zvyšováním, udržením či snižováním nadměrné motivace, regulace a seberegulace emočních procesů, optimální zvládání různých fází tréninku, relaxční techniky, odstraňování bloků, regulace podvědomé úzkosti a strachu, využití agresivity, sugesce, autohypnoza a autosugesce při programování křivky sportovního výkonu.

Poradenství při práci se skupinou sportovců využitelná zejména pro efektivní zvládání skupiny trenérem, koučování, řešení konfliktních a krizových situací, regulace vztahů mezi sportovci, dynamika, rivalita a spolupráce skupiny a její ovládání trenérem, manipulativní techniky v práci se skupinou.

Poradenství pro zvládání aktuálních psychických stavů pro následné využití před startem, v průběhu závodu či utkání, zvládání krizových momentů, maximalizace fyzických výkonů psychickým potlačením somatických i pocitových potíží, odstranění psychosomatických obtíží, neurolingvistické naprogramování koncentrace a vědomé a podvědomé složky psychiky na výkon, zvládání posoutěžní euforie či deprese.

Optimalizace dlouhodobějšího psychického stavu sportovce

Individuální psychologická péče o sportovce poradenství i v dalších oblastech, např. partnerské vztahy, hodnotová oritentace, náročné životní situace, spoluprožívání krizí i úspěchů, psychická podpora a povzbuzení, odstraňování pocitů viny a harmonizace psychiky.