Vyšetření/ošetření sportovním lékařem

  1. Nabízíme široké spektrum služeb pro sportovce všech výkonnostních úrovní. Mezi přednosti naší kliniky patří individuální přístup, nejmodernější vybavení a spolupráce více specialistů. Oficiálně zajišťujeme lékařské zabezpečení české olympijské reprezentace, ale stejně pečlivě se věnujeme i rekreačním sportovcům při řešení jejich problémů.

Úzce spolupracujeme s naší chirurgickou ambulancí a rehabilitací. Disponujeme moderními diagnostickými a léčebnými přístroji:

Rázová vlna

Vysokofrekvenční laser

TR Therapy

Ultrazvuk

Deep Oscilation

Telemetrická spiroergometrie

A další.

Zabýváme se komplexně všemi problémy pohybového aparátu na jednom místě. Řešíme problémy akutní i chronické, vždy s maximální péčí a individuálním přístupem. 

Nabízíme: – (zde odkazy do jednotlivých podsekcí)

  • Vyšetření/ošetření sportovním lékařem
  • Preventivní sportovní prohlídky (včetně potvrzení uchazečům o studium na VŠ)
  • Spiroergometrii
  • Baropodometrické vyšetření
  • Individuální termoplastické vložky do bot
  • Poradenství ve výživě
  • Sportovní psychologie