Cévní poradna

Naše cévní poradna nabízí vyšetření pacientů s cévní problematikou lékařem specialistou.

Křečové žíly – varixy

Odborný lékař provede vyšetření žilního systému dolních končetin a posoudí zda se jedná o postižení povrchového či hlubokého žilního systému a rozhodne o nejúčinnějším způsobu léčby:

  • Konzervativní – neinvazivní, pomocí elastických kompresních punčoch a venotonik u onemocnění nevyžadujících chirurgickou léčbu a v případě akutních či chronických projevů zánětů žilního systému.
  • Miniinvazivní operační léčba, při méně závažném postižení povrchového systému. Tato léčba se provádí ambulantně v našem zařízení, přičemž nejlepších estetických výsledků je dosaženo u časně provedených výkonů.

Kombinacemi předchozích léčebných postupů se ve většině případů zamezí chirurgické léčbě prováděné za hospitalizace ve specializovaném zařízení.

Lékař specialista v oboru cévní chirurgie dále posoudí stupeň postižení a nutnost časnosti chirurgické léčby. Je proto zbytečné váhat s vyšetřením a čekat až se dostaví zjevné obtíže, neboť pokročilý stav vyžaduje časově náročnou léčbu s omezeným efektem.

Onemocnění tepen

Odborný lékař posoudí, zda jsou vaše potíže onemocněním tepen či jiného systému. Ambulantně provede základní vyšetření tepen a to i za pomocí moderního ultrasonografického přístroje. Součástí vyšetření je i laboratorní vyšetření krevního vzorku.Dle stupně obtíží a objektivního nálezu lékař stanoví optimální léčebný postup:

  • konzervativní – farmakologická léčba s návrhem úpravy životosprávy a následným pravidelným sledováním zdravotního stavu
  • doporučení chirurgické léčby ve specializovaném chirurgickém zařízení

Při indikaci k chirurgickému výkonu je opět posouzena nutnost časnosti operace. I zde platí, že prevence a včasná diagnostika s cílenou léčbou je nejlepším způsobem, jak předejít progresi onemocnění tepenného systému a tím zamezit často již nevratnému poškození.

Poradnu vede MUDr. Tomáš Lutonský