BOLESTI ACHILLOVY ŠLACHY

Bolesti v průběhu či při úponu Achillovy šlachy (AŠ) se obecně označují jako ,,achillodynie“. Vyskytují se nejčastěji u sportovců, ale mohou postihnout i ženy nosící vysoké podpatky. Problematika v oblasti Achillovy šlachy se vyvíjí dlouhodobě, ještě před propuknutím prvních subjektivních příznaků. Bolest se nejprve objevuje po ránu nebo na začátku zátěže, spolu s pocitem zatuhnutí. Pokud však není problém adekvátně řešen, může se bolest objevovat také po zátěži, při chůzi i vklidu. 

Achillova šlacha (viz obr. 1) se řadí mezi nejsilnější šlachy v lidském těle. Je přímým pokračováním a zakončením m. triceps surae (trojhlavý sval lýtkový) s úponem se na patní kost (tuber calcanei). Její funkcí je přenášet sílu ze svalu na kost. Je velmi odolná vůči tahovým silám, méně pak vůči silám střižným. Zvýšené riziko jejího poškození nastává při rychlém zvýšení napětí šlachy bez předchozího adekvátního rozcvičení. Nejvíce je namáhána při sprintu, výskocích a doskocích či vytrvalostním běhu. Opakovaná dlouhodobá nepřiměřená zátěž a nesprávné zatěžování vedou ke vzniku prvotních bolestí.

Obr. 1. Achillova šlacha (zdroj)

Tendinitida je označení pro zánět Achillovy šlachy. V případě postižení jejího dvouvrstvého synoviálního obalu, kdy vlastní šlacha není poškozena, se hovoří o tzv. peritendinitidě. Může se vyskytovat samostatně nebo spolu s degenerativními změnami struktury Achillovy šlachy, tendinózou, kdy dochází ke vzniku trhlinek v kolagenních vláknech AŠ a tím je narušena její vlnitá struktura. V důsledku patologických změn je šlacha náchylnější ke vzniku parciální či totální ruptury, nejčastěji v přechodu svalu ve šlachu nebo v místě 2 – 5 cm nad úponem na patní kosti, v místě nejmenšího cévního zásobení (viz obr. 2).

Obr.2 Postižení Achillovy šlachy (zdroj)

Vedle bolesti je prvním příznakem pocit zatuhnutí zejména po ránu. Subjektivně vyvolává bolest stoj na špičkách. Zřetelný bývá otok šlachy a vřetenovité zduření v její střední části. Při tlaku na šlachu je vyvolána palčivá bolest a při pohybu jsou hmatné jemné krepitace.

Ke vzniku problému nedochází u všech sportovců. Významným faktorem jsou tréninky na tvrdém povrchu, změna obuvi či nedostatečné rozcvičení před sportovní aktivitou jsou predisponujícími faktory (viz obr. 3). Opomíjen nesmí zůstat ani tlak nevhodné obuvi či gumičky ponožek přímo na šlachu či její nedostatečné krytí (nízké ponožky), které snižuje její prokrvení.

Ve většině případů je rozvoj obtíží spojen s dalšími patologiemi. Mezi nejčastější patří funkční poruchy zejména v oblasti nohy. Hyperpronační postavení v subtalárním kloubu vede při došlapu k prudkému pohybu Achillovy šlachy z vaorzity do valgozity („jako šlehnutí bičem“ a tak dochází ke vzniku mikrourptur. Změna postavení v kloubech nohy má za následek změnu postavení kyčelních kloubů, hallux valgus (vbočený palec), pes planus (plochonoží) či porucha odrazové funkce prstů vedou ke zvýšenému či nerovnoměnému zatížení Achillovy šlachy a tím k rozvoji degenerativních změn.

Obr. 3. Zatížení Achillovy šlachy při pohybu (zdroj)

Bolesti nemusí vycházet přímo z Achillovy šlachy, ale z okolních struktur – z měkkých tkání mezi AŠ a bércovými kostmi, které jsou ve zvýšeném napětí. Také zvýšené napětí či přítomnost Trigger pointů v m. triceps surae, zejména m.soleus, se projevují v oblasti Achillovy šlachy a patní kosti. V těchto případech se jedná o bolest tzv. přenesenou. Bolesti při úponu šlachy mohou vznikat rovněž drážděním tzv. retrokalkaneární burzy způsobené tlakem zvětšeného hrbolku patní kosti – Haglundova exostóza (viz obr. 4).

Obr. 4. Haglundova exostóza (zdroj)

Mgr. Ivana Sahánková  (Sportklinik, fyzioterapeut České atletické reprezentace) 

Referenční seznam

  • AGYEKUM, K. E., KAIYUA M. Hell pain: A systematic review. Chinese Journal of Traumatology. 2015, n. 18, p. 164 – 169 
  • DUNGL, P. Ortopedie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005, 1273 s. ISBN 80-247-0550-8.
  • CHALOUPKA, R. Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2001. ISBN 80-701-3341-4
  • KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vydání. Praha: Galén, 2010. 714 s. ISBN 978-80-7262-657-1
  • PADDOCK, M. Achilles Tendinitis: Causes, Symptoms, Treatments. Sports Medicine/Fitness. 2015
  • dostupné z www: http://www.medicalnewstoday.com/articles/240819.php