KDYŽ GOLF BOLÍ

I.ČÁST – CHARAKTER TYPICKÝCH ZRANĚNÍ

Golf patří mezi sporty, které je možné hrát v jakémkoliv věku. Podle americké Národní golfové federace (NGF) je na světě kolem 50 – 60 milionů golfistů. 

Problémy těchto sportovců, které výrazně souvisí s biomechanikou hry (úderu), vznikají buď z přetížení či z traumatických změn a nejčastěji zasahují oblast lokte, zápěstí, rameno a bederní část páteře. 

Biomechanika úderu se odvíjí od využití dominantní / nedominantní horní končetiny a zároveň i stranové varianty, kterou hráč zvolí – levorukou / pravorukou. Obecně lze klasický golfový úder rozdělit na 4 základní části: takeaway (základní pozice), backswing (nápřah), downswing (dolní fáze švihu) s impactem (odpalem míčku) a follow-trough (prošvihnutí) (viz obr. 1).

Samotný charakter problémů pak závisí na pojetí hry, mechanismu odpalu a času stráveném na hřišti. Amatérští golfisté si nejčastěji stěžují na bolesti bederní páteře a oblasti loketního kloubu. Jejich problémy jsou často spjaty s nedostatečnou kvalitou provedení odpaluProfesionálové mají též nejčastěji problémy s bolestmi zad, rozšířené jsou i bolesti nedominantního zápěstí. Problémy této skupiny pak vznikají na podkladě značného opakovaného přetěžování. 

Hlavními faktory, které zvyšují riziko zranění, jsou nižší handicap a věk nad 50 let.

 Obr 1.  Golfový švih (takeaway, backswing, downswing+impact, follow-through)

Bolesti v oblasti bederní páteře (LBP)

U amatérských golfistů je LBP nejčastěji spojována se špatnou kvalitou odpalu, nedostatečnou flexibilitou páteře a nedostatečnou svalovou aktivitou. V mnoha případech představuje problém i použití často až brutální síly, namísto provedení plynulého koordinovaného atletického odpalu. Bylo zjištěno, že amatérští golfisté v porovnání s profesionály produkují až o 80% větší točivý moment a střižné zatížení. Společně s kombinací torze, komprese a laterálního úklonu páteře pak v mnoha případech dochází k rozvoji hernie disku. V neposlední řadě se též může objevit únavová zlomenina žebra, která nejčastěji vzniká na nedominantní straně ve spojitosti s konstantním přetěžováním m. serratus anterior, který zlomeninu způsobí vysokým stresem na žebro.

Z pohledu fyzioterapeuta v řešení problému LBP hraje hlavní úlohu zaměření na hybnost páteře, stabilizaci trupu a svalovou koordinaci v jednotlivých fázích odpalu.

Bolesti ramene 

Bolesti a zranění ramenního kloubu postihují nejčastěji nedominantní rameno. Samotný problém lze rozdělit do jednotlivých fází odpalu. První fázi představuje backswing (viz obr. 2), během kterého je rameno uvedeno do vnitřní rotace, flexe a horizontální addukce. Tato pozice pak může provokovat bolest skrze artrotické změny AC (akromioklavikulárního) kloubu, impingement (uskřinutí) pažní kosti na přední části labra, zadní subluxace (částečné vykloubení) pažní kosti. Během další fáze, downswing, dochází u určitých svalů (mm. rhomboidei, m. pectoralis major, m. latissimus dorsi) k maximální kontrakci z protažení, což může vést k opakovaným poraněním těchto svalů. Poslední fází je tzv. follow-trough (viz obr. 3) – ta je riziková zejména významným zevně rotačním a abdukčním postavením v ramenním kloubu, což může rozvíjet přední instabilitu ramene. 

S přibývajícím věkem se mezi obvyklé problémy této oblasti řadí též artróza AC skloubení. Možnou příčinou těchto obtíží je fáze backswing, ve které dochází k opakované kompresi AC kloubu a postupnému poškození kloubní chrupavky.

 

Obr. 2,3. Fáze backswing a follow-trough s bolestivostí nedominatního ramene  

Bolesti v oblasti loketního kloubu a předloktí

Jak již bylo řečeno, amatérští golfisté si více stěžují na bolesti v okolí lokte, zatímco profesionálové na oblast zápěstí.  Bolesti v okolí lokte postihují úpony jak na laterálním, tak mediálním epikondylu pažní kosti. Laterální epicondylitida se hojně vyskytuje na nedominantní horní končetině a je rozšířena u amatérských golfistů. Za příčinu se považuje nadměrně pevný stisk golfové hole, což vede k přetížení extenzorů předloktí a prstů. Fyzioterapeuti věnující se golfové problematice též popisují spojitost laterální epicondylitis se slabostí m. triceps brachii a svalů lopatky. Mediální epicondylitida častěji vzniká na dominantní horní končetině, a to následkem zasažení země před samotným míčkem a opakovaným přetěžováním. Mnoho golfových profesionálů též vidí spojitost výše uvedených problémů s neadekvátní velikostí úchopu.

Bolesti zápěstí u profesionálů jsou pak nejčastěji spjaty se zánětem šlachových pochev na palci a extenzorech zápěstí, zánětem šlach a subluxací prstů. Příčinami jsou pak nejčastěji opakované přetížení odpalem či výrazným kontaktem hole se zemí při odpalu míče. 

Mgr. Jakub Dudek (Sportklinik, fyzioterapeut České atletické reprezentace a HC Mountfield HK) 

  •  CABRI, J., SOUSA, J. P., KOTS, M. Golf-related injuries: systematic review. European Journal of Sport Science. 2009, num. 9, pp. 353-366.
  •  GOSHEGER, G., LIEM, D., LUDWIG, K. Injuries and overuse syndromes in golf. The American Journal of Sports Medicine. 2003, num. 31, pp. 438-443.
  •  JAMIESON, S., McMASTER, R. Golf injuries: cause, effect and management. Golfmed net Magazine. 2004, num. 5, pp. 1-9.
  •  WADSWORTH, L. T. When Golf Hurts: Musculoskeletal Problems Common to Golfers. Current Sports Medicine Reports. 2007, num. 6, pp. 362-365.
  •  WIESLER, E. R., LUMSDEN, B. Golf injuries of the upper extremity. Journal of Surgical Orthopaedic Advances. 2005, num. 14, pp. 1-7.