PLANTÁRNÍ FASCIITIDA II. ČÁST : TERAPIE

KONZERVATIVNÍ TERAPIE

Plantární fasciitida je velice časté onemocnění, které je ve většině případů úspěšně léčitelné plejádou konzervativních postupů, avšak asi u 20 % případů přetrvává déle než půl roku a jsou již obtížně léčitelné. Konzervativní léčba je úspěšná v 90 % případů, jen ojediněle se symptomy časem opakují.

Zásady konzervativní léčby: 

 • Klid – stejně jako u jiných zánětlivých stavů, potřebuje daná oblast čas na uklidnění a regeneraci.
 • Změna aktivity – zkrácení doby ve stoji či náhrada běhu za jízdu na kole mohou redukovat tlak na fascii.
 • Strečink – protažení lýtka a plantární fascie 2-3x denně je nejefektivnější způsob, jak ovlivnit bolesti.
 • Chlad – jedná se o zánětlivý proces, proto je výhodné oblast plosky nohy chladit např. masáží studenou plechovkou s nápojem.
 • Analgetika – s výhodou lze využít analgetika s protizánětlivými účinky (např. brufen, nurofen).
 • Profesionální fyzioterapie – zahrnuje hloubkové masáže, mobilizace, uvolnění tkání, ultrazvuk, atd.
 • Klasické nebo kineziologické tapování – pro odlehčení fascie.
 • Ortopedické pomůcky – ortopedické vložky a podpatěnky redukují tlak na fascii.
 • Noční dlahování –drží kotník v dorziflexi, tudíž mírně napíná Achillovu šlachu a plantární fascii – nemusí být pohodlná…
 • Kortikosteroidové injekce – velice efektivní, riziko ruptury plantární fascie.
 • Foamrolling – svalů lýtka.
 • Terapie rázovou vlnou – je úspěšnou neinvazivní technikou.

Rázová vlna 

Léčba pomocí rázové vlny se do terapie plantární fasciitidy zavedla pro ovlivnění chronického zánětu a degenerativních procesů úponů svalů. Bylo prokázáno, že vlivem rázové vlny dojde k hyperemii, tj. překrvení tkáně, k novotvorbě cév a k regeneraci v oblasti bolestivého úponu fascie. Úspěšnost léčby mimo jiné závisí na použití radiální nebo fokusované rázové vlny a také lokální anestézie (obstřik) v místě bolesti snižuje účinnost této metody. Klinicky významná účinnost terapie rázovou vlnou byla prokázána po aplikaci vysokých, ale tolerovatelných intenzit do místa s největší citlivostí na bolest. Terapie rázovou vlnou prováděna v týdenních intervalech v místě bolesti vykazuje významnou klinickou efektivitu v léčbě chronické plantární fasciitidy. Velmi často se terapie rázovou vlnou využívá také například u syndromu tzv. „zmrzlého ramene“, „tenisového lokte“ nebo bolestí Achillovy šlachy.

Kontraindikace použití RV

 • akutní systémové zánětlivé stavy
 • poruchy srážení krve
 • těhotenství
 • neurologické a cévní poruchy v zasažené oblasti

Operační terapie

Pacienti, u kterých není účinná konzervativní terapie, mohou podstoupit i chirurgickou operaci. Jedná se však o metodu poslední volby, kdy chirurg provede uvolnění facie nebo prodloužení lýtkového svalu v závislosti na pohyblivosti hlezenního kloubu. Případně může chirurg odstranit ostruhu patní, zda je přítomna. Rizikem zůstává možnost infekce, pooperačních bolestí v ráně, poškození nervů, přetrvávání bolestí paty nebo propad podélné klenby.

Ukázka autoterapie

Protažení lýtka 

 • stoj u stěny, ruce opřené ve výšce ramen
 • špičky směřují vpřed, paty se nezvedají od země
 • tlačit rukama do stěny až do pocitu mírného tahu v oblasti lýtka
 • lze i s pokrčeným kolenem protahované dolní končetiny

CENTER, T. Plantar Fasciitis. University of Berkeley. 2007, num. 2, p. 2.

Protažení plantární fascie

 • stoj na schodech s patou přes okraj
 • sed s nohou na druhém koleni, rukou si přitahovat prsty k bérci
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Obr.-4-Protazeni-plantarni-fascie-2.jpg.

Masáž plosky nohy 

  CENTER, T. Plantar Fasciitis. University of Berkeley. 2007, num. 2, p. 2.

Mgr. Pavlína Habermannová (fyzioterapeut Sportklinik) 

Referenční seznam:

 • ALLIGAN, K. A Paient’s Guide to Plantar Fasciitis. Royal National Orthopaedic Hospital. 2010, pp. 1-8.
 • BELIS, A. A Paient’s Guide to Plantar Fasciitis (Heel Pain). Orthopedic Center of Florida. pp. 1-4.
 • DUFF, R. Plantar Fasciitis and Heel Pain. ARC Committed to curing arthritis. 2004, num. 2, pp. 1-6.
 • CENTER, T. Plantar Fasciitis. University of Berkeley. 2007, num. 2, pp. 1-2.
 • GARDNER, B. Plantar Fasciitis. Connecticut Medicine. 2015, num. 3, vol. 79, pp. 159-160.
 • GOFF, J. D., CRAWFORD, R. Diagnosis and Treatment of Plantar Fasciitis. American Academy of Family Physicians. 2011, num. 84, vol. 6, pp. 676-682.
 • GOLLWITZER, H., SAXENA, A., DiDOMENICO, L. A. et al. Clinically Relevant Effectiveness of Focused Extracorporeal Shock Wawe Therapy in the Treatment of Chronic Plantar Fasciitis. The Journal of Bone and Joint Surgery. 2015, num. 97, pp. 701-708.
 • KADAKIA, A. R. Plantar Fasciitis and Bone Spurs. OrthoInfo. 2010, pp. 1-5.
 • MCPOIL, T. G., MARTIN, R. L., CORNWALL, M. W. et al. Heel Pain – Plantar Fasciitis. Journal of Orthopaedic and Sport Physical Therapy. 2008, num. 4, vol. 38, pp. 1-18.
 • RIBEIRO, A. P., JOAO, S. M. A., DINATO, R. C. et al. Dynamic Patterns of Forces and Loading Rate in Runners with Unilateral Plantar Fasciitis. PLOS ONE. 2015, pp. 1-9.
 • SEBASTIANELLI, W. J.Plantr Fasciitis. American Orthopaedic Society for Sports Medicine. 2008, pp. 1-2.