PLANTÁRNÍ FASCIITIDA

PLANTÁRNÍ FASCIITIDA – 1. ČÁST: CHARAKTERISTIKA ONEMOCNĚNÍ 

Definice

Plantární fasciitida je jednou z nejčastějších příčin bolestí paty. Obecně lze říci, že se jedná o zánět plantární fascie. Tento stav se vyskytuje jak u sportovců, tak u osob se sedavým zaměstnáním bez ohledu na věk nebo pohlaví. Plantární fasciitida je muskuloskeletální porucha, charakterizovaná lokalizovanou ostrou bolestí na úponu plantární facie, otokem či zarudnutím paty. Bolesti jsou zhoršené ráno po probuzení nebo po delším klidu. Tento zánětlivý stav se může vyskytovat v akutním i chronickém stádiu. V akutním stádiu plantární fasciitidy probíhají odlišné degenerativní změny ve tkáních plosky nohy v porovnání s tím, co se děje v chronické fázi. Zde dochází k degeneraci a fibróze plantární fascie, redukci její tloušťky a atrofii krátkých svalů akra dolní končetiny.

Plantární fascie

Plantární fascie je dlouhý, úzký a hustý pruh tkáně, který vede od paty a po průběhu ploskou se dělí o 5 úponů ke každému z prstů. Probíhá hluboko pod kuží a skládá se ze 3 pruhů: laterální, mediální a centrální. Tvoří podporu pro podélnou klenbu nohy.

Obr. 1 – Plantární fascie (zdroj)

Příčiny vzniku

Ve většině případů se plantární fasciitida vyvine bez specifických příčin. Etiologie plantární fasciitidy je spojena s několika rizikovými faktory, ale míra zatížení plosky nohy je nejčastěji popisovaná příčina. Nadměrné zatížení podporuje zvýšené napětí a tloušťku plantární facie, což snižuje schopnost podpory nožní klenby, způsobuje mikrotraumata a následné změny v pojivové tkáni, které iniciují akutní zánětlivou odpověď. Ztráta elasticity patního polštáře v oblasti fibrózy vede k selhání mechanismů, které absorbují nárazy, což má za následek vyšší zatížení zadonoží (zadní části nohy). Opakované nárazy na patu mohou způsobit chronický proces, následovaný degenerací a fragmentací (rozvlákněním) plantární facie. Studie zjistily, že bolestivý stimul v oblasti paty při plantární fasciitidě podporuje následné změny zatížení plosky během stojné fáze kroku. Dochází k většímu zatížení předních částí nohy – středonoží, přednoží a prstů, čímž dochází k redukci zatížení plosky nohy v oblasti paty.

Obr. 2 – Příčiny vzniku zdroj: SEBASTIANELLI, W. J.Plantr Fasciitis. American Orthopaedic Society for Sports Medicine. 2008, p. 1.

Rizikové faktory

 • ploché nohy – plochonoží působí zvýšený tlak na vazivový pruh, bez správné podpory může následovat zánět a poškození fascie
 • vyklenutá noha (lukovitá, pes cavus) – abnormální klenba působí abnormální tlak na úponové oblasti
 • obezita
 • diabetes mellitus – “cukrovka” zkrácení lýtkového svalu a Achilovy šlachy – dochází ke zvýšenému napětí fascie tahem na patní kost a postiženou oblast v opačném směru
 • běh (nadměrný) nebo změna terénu – běžci mohou být k výskytu plantární fasciitidy mnohem náchylnější při příliš rychlém zvyšování intervalů či při zvýšení intenzity běhu během krátké doby
 • nadměrný stoj/chůze na tvrdém terénu – podobně jako u běžců nedochází k dostatečnému odpočinku těchto oblastí
 • nevhodná obuv – opotřebovaná, vysoké podpatky
 • revmatoidní onemocnění – zvýšený výskyt u osob s revmatoidní artritidou či Bechtěrevovou chorobou

Diagnostika

Bolesti jsou zpravidla jako první zaznamenány v oblasti přední plochy patní kosti z plantární strany. Často se projevují v místě, kde se fascie upíná na vnitřní plochu calcaneu, obvykle oboustranně. Ke zvýšení bolesti dochází při pasivním přitáhnutí v kotníku (dorziflexi hlezna) a při chůzi. Pro lékaře je definitivním potvrzením diagnózy sdělení pacienta, že nejvíce to bolí ráno při prvních krocích (nebo po delším klidu) a ustoupí po protažení nebo delší chůzi.Zobrazovací vyšetření při bolestech paty, způsobených zánětem plantární fascie, pomocí RTG, magnetické resonance nebo ultrasonografie je obvykle nepřínosné. Využívá se pro vyloučení jiných patologií, jako jsou patní ostruhy nebo únavové zlomeniny kostí nohy.

Plantární fasciitida a patní ostruha

Mnoho jedinců s plantární fasciitidou má patní ostruhu, ty však nejsou příčinou bolestí v oblasti paty. Přítomnost patní ostruhy může být pouze náhodný nález. Jelikož ostruha není příčinou fasciitidy, může být bolest léčena i bez odstranění ostruhy.

Plantární fasciitida u běžců

V posledních 3O letech se zvýšila popularita běhu nejen proto, že je dostupný všem věkovým kategoriím, ale je všestranný a má přínos pro zdraví. Je to cyklický sport, kdy dopad na patní kosti, plantární ligamenta a plantární fascie jsou v rozmezí 4-5ti násobku tělesné hmotnosti a může způsobovat progresi plantární fasciitidy. Jedná se o jedno z nejčastějších poranění u běžců vůbec. Běžci s plantární fasciitidou vykazují odlišný dynamický vzor zatížení plosky nohy při běhu. V akutním stádiu plantární fasciitidy se zatížení změnilo v souvislosti s ochranou proti bolesti v oblasti bolestivé patní kosti. Výzkumy také zjistily, že zatížení plosky nohy na běžícím pásu nebylo stejné jako běh klasicky v terénu. Běh na pásu může být úspěšně využit v rehabilitačních programech, které pomáhají redukovat plantární zatížení. Významnou roli zde hraje integrita tkání na patě, tlumící vlastnosti obuvi a venkovní terén.

Mgr. Pavlína Habermannová (fyzioterapeut Sportklinik)

Referenční seznam

 • ALLIGAN, K. A Paient’s Guide to Plantar Fasciitis. Royal National Orthopaedic Hospital. 2010, pp. 1-8.
 • BELIS, A. A Paient’s Guide to Plantar Fasciitis (Heel Pain). Orthopedic Center of Florida. pp. 1-4.
 • DUFF, R. Plantar Fasciitis and Heel Pain. ARC Committed to curing arthritis. 2004, num. 2, pp. 1-6.
 • CENTER, T. Plantar Fasciitis. University of Berkeley. 2007, num. 2, pp. 1-2.
 • GARDNER, B. Plantar Fasciitis. Connecticut Medicine. 2015, num. 3, vol. 79, pp. 159-160.
 • GOFF, J. D., CRAWFORD, R. Diagnosis and Treatment of Plantar Fasciitis. American Academy of Family Physicians. 2011, num. 84, vol. 6, pp. 676-682.
 • GOLLWITZER, H., SAXENA, A., DiDOMENICO, L. A. et al. Clinically Relevant Effectiveness of Focused Extracorporeal Shock Wawe Therapy in the Treatment of Chronic Plantar Fasciitis. The Journal of Bone and Joint Surgery. 2015, num. 97, pp. 701-708.
 • KADAKIA, A. R. Plantar Fasciitis and Bone Spurs. OrthoInfo. 2010, pp. 1-5.
 • MCPOIL, T. G., MARTIN, R. L., CORNWALL, M. W. et al. Heel Pain – Plantar Fasciitis. Journal of Orthopaedic and Sport Physical Therapy. 2008, num. 4, vol. 38, pp. 1-18.
 • RIBEIRO, A. P., JOAO, S. M. A., DINATO, R. C. et al. Dynamic Patterns of Forces and Loading Rate in Runners with Unilateral Plantar Fasciitis. PLOS ONE. 2015, pp. 1-9.
 • SEBASTIANELLI, W. J.Plantr Fasciitis. American Orthopaedic Society for Sports Medicine. 2008, pp. 1-2.