BAROPODOMETRIE

Baropodometrie je metoda měření tlaku plosek nohou na podložku během stoje a chůze. Získané informace jsou důležité při vyšetření chůze a držení těla, rozboru sportovních výkonů, zlepšení balančních schopností, diagnostice onemocnění v oblasti nohy (např. patní ostruha) i ostatních kloubů dolních končetin, návrhu vhodné obuvi, prevenci úrazů atd. 

Postavení nohy v botě nebo na podložce ovlivňuje držení celého těla. Noha poskytuje během pohybu prvotní kontakt s prostředím, proto je důležité diagnostikovat problémy v oblasti nohy v jejich počátečním stádiu především jako prevence úrazů, nadměrného zatěžování kloubů, únavových zlomenin, poruch chůze či dalších zřetězených poruch. Pokud postavení nohou není ideální, je potřeba upravit abnormality a instability tak, aby došlo k lepšímu řízení svalového napětí. V takovém případě jsou indikovány ortopedické vložky. Jejich cílem je upravit rozložení tlaku plosky nohy na tvrdém povrchu, lépe rozložit celkovou tělesnou hmotnost na plosky a poskytnout lepší nastavení pro kolena, kyčle, pánev a páteř. Ortopedické vložky reorganizují napětí svalových řetězců a korigují posturální reflexy. Změna nastavení se projeví po podráždění mechanoreceptorů plosky, aktivovaných deformací kůže.

Naše klinika k měření používá přístroj italské firmy Sensor Medica. Vyšetření je neinvazivní, pohodlné, časově dostupné a je možné vyšetřit tlak plosek nohou na boso i v tréninkové obuvi. Klient je při první návštěvě vyšetřen a do softwaru přístroje se zadávají základní charakteristiky: věk, hmotnost, výška, velikost chodidel klienta apod. Statická měřící plošina je umístěna na podlaze i s vyrovnávacími deskami, aby byla chůze co nejpřirozenější. Další plošinu obsahuje chodící pás, který snímá zatížení plosek nohou při chůzi a běhu. Pro lepší diagnostiku využíváme systém dvou kamer, které snímají nastavení jednotlivých segmentů těla a průběh pohybu. Na základě kineziologického a baropodometrického vyšetření lze u nás vyrobit ortopedické vložky značky Formthotics přímo na míru.

Statická analýza

Statická analýza vyšetřuje schopnost zachování posturální stability na neměnící se opěrné bázi. Klient se postaví na tlakovou plošinu a po dobu 5 sekund dochází ke snímání postavení chodidel a jejich zatížení. Z těchto dat se vytvoří průměrné hodnoty, které jsou dále analyzovány. Výsledný report pak ukazuje předozadní a pravolevé rozložení váhy (v % i kg), místa maximálního/minimálního zatížení, porovnání zatížení přední a zadní části chodidla, úhel chodidla, pánevní osu, COP (vážený průměr všech tlaků působících do podložky) atd. a tyto výsledky porovnává s normativními daty. Statickou analýzu lze provádět na boso i s obuví (např. hodnocení stoje v pracovní obuvi u osob pracujících ve stoji) a výhodou je i použití u dětí.

Obr. 1: Statická analýza

Dynamická analýza

Vyšetřuje schopnost zachování posturální stability během chůze. Klient přechází několikrát po tlakové plošině jeho přirozenou chůzí na boso nebo v obuvi. Z konkrétních snímků pak hodnotíme tvar otisku chodidla, plochu a zatížení jednotlivých částí chodidel, délku a šířku kroku, maximální tlak, úhel chodidla atd.

Obr. 2: Dynamická analýza

Analýza držení těla a stability

Šest dílčích testů vyšetřuje stabilitu při stoji na obou/jedné dolní končetině s otevřenýma/zavřenýma očima. Měření probíhá u stoje na obou končetinách 51,2s a ve stoji na jedné dolní končetině 10s. Tyto testy se vždy měří bez obuvi. Výsledný report zobrazuje projekci COP ve srovnání s ideálními hodnotami.

Obr. 3: Analýza držení těla a stability

Obr. 4: Analýza držení těla a stability

Analýza chůze a běhu

Schopnost zachování posturální stability lze vyšetřit i na pohyblivé plošině. K této analýze dochází na chodícím/běžeckém pásu, kde je zabudovaná tlaková plošina, která snímá tlak chodidel do podložky. Pás má nastavitelnou rychlost 0,1 – 20 km/h a náklon 0-15%. Rychlost chůze či běhu se volí individuální, taková, jaká je klientovi přirozená. V každé fázi lze vyhodnotit nejen tlak chodidla, ale také polohu těžiště těla, bod maximálního tlaku, průměrný tlak a zatížení vyvíjené chodidlem v průběhu vyšetření. Limitací tohoto vyšetření je hmotnost klienta nad 130kg. Výhodou je neomezený počet kroků, nevýhodou však je delší adaptace na nepřirozený pohyb – „hýbe se podlaha, ne tělo“.

Obr. 4: Analýza chůze a běhu

Obr. 5: Analýza chůze a běhu

Měření tlaku plosek nohou se využívá ve sportu, v rehabilitaci i při monitoringu chůze v běžném životě. Důležité místo má u pacientů s diabetes mellitus (cukrovkou), po úrazech dolních končetin, po cévní mozkové příhodě i u pacientů s poraněním míchy. Tyto informace jsou nezbytné pro zajištění lepších rehabilitačních strategií. Velký vliv na zatížení nohou má i druh obuvi, kterou denně nosíme. Na základě výsledků měření se sleduje rozložení zatížení plosek nohou pro případnou korekci obuvi. 

Mgr. Pavlína Habermannová (fyzioterapeutka české atletické reprezentace, Sportklinik s.r.o)

Použité zdroje

BAUMFELD, D. et al. Reliability of Baropodometry on the Evaluation of Planta Load Distribution: A Transversal Study. BioMed Research International. 2017, vol. 2017, pp. 1-4. ISSN 2314-6141.

 PASINI NETO, H. et al. Clinical Analysis and Baropodometric Evaluation in Diagnosis of Abnormal Foot Posture: A Clinical Trial. Journal of Bodywork & Movement Therapies.2015, vol. 19, pp. 429-433. ISSN 1360-8592.

 PIMENTEL ROSÁRIO, J. L. A Rewiew of the Utilization of Baropodometry in Postural Assessment. Journal of Bodywork & Movement Therapies. 2014, vol. 18, pp. 215-219. ISSN 1360-8592.

 RAZAK, A. H. A. et al. Foot Plantar Pressure Measurement System: A Review. Senzore. 2012, vol. 12, pp. 9884-9912. ISSN 1424-8220.

 Sensor Medica – uživatelské příručky, prezentace