Author: Adam Jelínek

Infuzní terapie

Ambulantní podávání infuzí bez nutnosti hospitalizace Je určeno především pacientům, které k této léčbě doporučí odborní lékaři (neurologové, ortopedové, internisti) a kteří nevyžadují ústavní péči na lůžkových

Mimořádný dotační program MZ ČR

Zaměstnanci všech zdravotnických zařízení, kterých se týká čerpání mimořádného dotačního programu MZ ČR ve výši 8000 Kč, v souvislosti s epidemií COVID 19, mohou tyto

Antigenní testování

Jsme certifikovaným centrem pro antigenní testování jednotlivců i skupin. Používáme kvalitní, rychlé, bezpečné testy. Každý otestovaný obdrží potvrzení (standartní či mezinárodní pro překročení hranice ČR).

Formulář při cestě k lékaři

S ohledem na vládní opatření ze dne 26.2.2021 bude muset při kontrole každý předložit vyplněný formulář pro cesty mezi okresy případně čestné prohlášení. Oba dokumenty

Články

Sympozium sportovní medicíny 2020

Letošní „komplikovaný“ rok 2020 byl rokem plným změn. Týkalo se to i plánovaného 8.ročníku Sympozia sportovní medicíny, které se běžně koná v druhé polovině března.

Dárkové poukazy

Tak jako každý rok můžete i letos na naši recepci zakoupit dárkový poukaz na libovolnou službu či hodnotu. V případě zájmu můžeme poukaz zaslat i